ANBI-STATUS EN PUBLICATIEPLICHT

NDC heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we volgens de regels van belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor jou betekent dit dat je gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift (lees hier meer over de voorwaarden). Het betekent voor NDC dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Bekijk hier de lijst van de Belastingdienst als je wilt weten om welke zaken dit precies gaat.

Hieronder vind je onze verantwoording op dit gebied:

Uittreksel Kamer van Koophandel
Statuten Stichting New Dutch Connections
Beleidsplan NDC ToekomstAcademie 2021-2024
Beleidsplan NDC Producties 2021-2024
Protocol datalekken
Reglementen
Jaarrekening NDC 2011
Jaarrekening NDC 2012
Jaarverslag NDC 2013
Jaarverslag NDC 2014
Jaarverslag NDC 2015
Jaarverslag NDC 2016

Jaarverslag NDC 2017
Jaarverslag NDC 2018
Jaarverslag NDC 2019
Jaarverslag NDC 2020
Jaarverslag NDC 2021