Bedrijven

New Dutch Connections werkt samen met diverse partners.

  • Maatschappelijke partners
  • Corporate partners
  • Culturele partners
  • Partners in het onderwijs
  • Gemeenten

Een samenwerking met New Dutch Connections kan verschillende vormen aannemen: We kunnen samen een Toekomst Academie organiseren, waarbij een opleidingsprogramma voor vluchtelingen wordt opgezet en uitgevoerd. Het opleidingstraject kan bijvoorbeeld gericht zijn op een stage.

Arcadis