Missie & Visie

Missie

New Dutch Connections (NDC) geeft vluchtelingen en hun verhalen letterlijk en figuurlijk een podium, aan het juiste publiek.

Het doel is om het netwerk van vluchtelingen te vergroten, zowel sociaal als professioneel. Op deze manier wordt het draagvlak voor vluchtelingen vergroot. NDC hecht waarde aan het creëeren van een caring- en empowering community.

Een ander doel is om meer begrip en inzicht te verkrijgen in elkaars leefwerelden en om de kloof tussen deze werelden te verkleinen. 

Visie

De mensen die je ontmoet in een vreemd land, bepalen je toekomst. Wanneer je opnieuw jouw leven moet opbouwen in een nieuw land, is een netwerk van groot belang. Het is de sleutel tot succes. De toekomst komt, waar deze dan ook mag zijn.

‘Vluchteling’ is alleen een juridische entiteit. Jouw dromen, ambitie en ervaringen bepalen wie je écht bent.

Werkwijze

Co-creation: Voorafgaand aan de ‘pre productie’ (het ontwikkelen, uitwerken en voorbereiden van de voorstelling ) betrekken we onze doelgroep, communities en potentiële partners om actief deel te nemen aan de nog te ontwikkelen voorstelling. Vanuit deze groep vormen we een initiatiefgroep.

Celebration: Elke voorstelling is een viering: iedereen voelt zich welkom: de cast, de crew, de mede­producerende communities, het publiek en de deelnemers. Mensen worden gezien, gehoord en betrokken. Bovenop een ‘normale’ productie zijn deze bijeenkomsten een viering van talent, van diversiteit, van elkaar en van het zichtbare resultaat waar in de co-creatie fase naar toe is gewerkt door de betrokkenen. Dit is het moment waarop er vruchten geplukt worden. Hierdoor versterkt NEW DUTHC CONNECTIONS de communities en we nodigen nieuwe mensen en organisaties uit om hier onderdeel van te worden. 

Contribution: In de fase contribution onderzoekt New Dutch Connections wat de impact van de productie is op betrokkenen en het publiek. We vergroten deze impact door het bieden van ‘nazorg’ bij betrokkenen, we evalueren en we proberen een duurzame verbinding op gang te brengen. 

Consolidation: Vanaf de fase ‘co-creation’ communiceren we al over de intentie om de samenwerking te verduurzamen. We hebben namelijk niet de intentie om evenementen eenmalig te organiseren, of een samenwerking voor korte duur aan te gaan.