Over Ons

Bij NDC werken we met ervaringsdeskundigen in het overbruggen van de kloof tussen Nederlanders en Nieuwe Nederlanders. We geloven dat we elkaar nieuwe perspectieven en handvaten kunnen bieden voor het daadwerkelijke slagen van de multiculturele en multireligieuze samenleving en hebben daartoe toegang tot zeer uiteenlopende gemeenschappen. Wij zien onszelf als inspirator, facilitator, aanmoediger, ontwikkelaar en ondersteuner.

Theater, kunst en training
Stichting New Dutch Connections (NDC) gebruikt theater, kunst en training om burgers te inspireren en te motiveren actief te worden in onze multiculturele en multireligieuze samenleving zodat de vreemdeling geen vreemdeling meer is en de vluchteling thuis komt. NDC brengt met haar werkzaamheden mensen, organisaties en instellingen bijeen die elkaar (bijna) nooit ontmoeten.

Empowerment
Door middel van de ToekomstAcademie (TA) en de empowermenttrajecten die daar te volgen zijn zoals ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET), traint NDC asielzoekersjongeren hoe zelf de regie over hun toekomst te nemen.

Het succes van deze trajecten valt of staat met een sterk netwerk rondom de jongeren. ‘Een duurzaam netwerk van actieve en betrokken vrijwilligers waar de vluchteling altijd op terug kan vallen, is een sterke factor in de veerkracht van mensen’ (Blacquière, 2015).

Sterke netwerken
Het bouwen van zulke sterke (lokale) netwerken is daarom net zo belangrijk voor NDC als het direct zelf ondersteunen van een jonge vluchteling. NDC faciliteert daarom onder andere door middel van AILMFH, dialoog en samenwerking tussen Westerse en niet-Westerse culturen. NDC wil het inzicht vergroten in elkaars leefwerelden, zodat de kloof verkleint en synergie ontstaat.