Utrecht

matchingdiner utrecht 4De ToekomstAcademie Utrecht is van start gegaan! Het is de eerste ToekomstAcademie in Nederland. Na de successen die zijn behaald met het ontwikkeltraject voor vluchtelingjongeren ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ wil NDC nu een continue vorm van training voor jonge vluchtelingen faciliteren. NDC wil in acht regio’s in Nederland ToekomstAcademies openen.

Praktische trainingsprogramma’s
De ToekomstAcademie is een regionaal opererende organisatie met praktische trainingsprogramma’s en lokale activiteiten waar jongeren aan kunnen deelnemen. Activiteiten bestaan uit workshops door gastdocenten, modules gegeven door leermeesters die vakinhoudelijke kennis of vaardigheden overdragen, werkbezoeken aan bedrijven (arbeidsmarktoriëntatie), snuffelstages en werkervaringsplaatsen.

Lees meer over De ToekomstAcademie

Kernteam
Om te zorgen voor een duurzame vrijwilligersorganisatie die een blijvende voorziening (ToekomstAcademie) in Utrecht vormt, wordt een kernteam opgezet, bestaande uit 7 coördinatoren (vrijwilligers).
In de uitvoering wordt het kernteam ondersteund door kleine uitvoerende teams van vrijwilligers, en waar nodig vanuit het landelijk bureau van NDC.

De kracht van het kernteam is dat iedereen vanuit zijn persoonlijke bevlogenheid en authenticiteit zijn talenten inzet voor de ToekomstAcademie. Het kernteam vormt het kloppende hart van de ToekomstAcademie. Met hun enthousiasme stralen de leden dat uit naar de overige vrijwilligers, jongeren en extern naar partners en financiers.
De leden van het kernteam hebben een coördinerende en beperkt uitvoerende rol. Omdat het om nieuwe functies gaat, zal in de opbouwende fase van de ToekomstAcademie Utrecht het karakter van de functie vooral ontwikkelend zijn.

Een deel van de coördinatoren werkt op regionaal schaalniveau, zodat alle TA’s in de regio Midden-Nederland daarmee ondersteund worden. Dit zijn de werkzaamheden die gericht zijn op een kwalitatief goed opleidingsaanbod, mogelijk gemaakt door regionale (financiële en inhoudelijke) partners, en uitgedragen volgens de NDC visie.

Regionaal opererend:
• Coördinator Partners & fondsen
• Coördinator Curriculum
• Coördinator PR & Communicatie

Daarnaast is er per lokale TA een team dat de organisatie en uitvoering mogelijk maakt. Dit door lokaal te zorgen voor instroom en ontwikkeling van voldoende jongeren vrijwilligers, het organiseren van ontmoeting en evenementen en uitstapjes (naast het curriculum), en het vastleggen van gegevens in de administratie. De Projectleider TA Utrecht stuurt deze coördinatoren aan, die zich op de organisatie van de TA richten.

Lokaal opererend:
• Coördinator Jongeren
• Coördinator Vrijwilligers
• Coördinator Evenementen & excursies
• Coördinator Bedrijfsprocessen & administratie

Meedoen aan de ToekomstAcademie Utrecht

Kijk bij vacatures vrijwilligers voor meer informatie.

Kijk bij betaalde vacatures voor meer informatie.

Wat bieden wij:
• Direct of indirect contact met (ex-) asielzoekers, een getalenteerde groep binnen de Nederlandse samenleving. New Dutch Connections biedt je de gelegenheid concrete kennis en ervaring met deze jonge mensen op te bouwen of uit te breiden, door met hen aan hun toekomst te werken.
• Een plek waar je een concrete bijdrage kunt leveren aan een maatschappelijk vraagstuk. Waarbij je niet alleen inzicht in de problematiek krijgt, maar we ook een handelingsperspectief bieden en jij echt een verschil kunt maken. Doordat we ons richten op de talenten van de jongeren in plaats van de juridische beperkingen. Doordat we een persoonlijke verbinding met hen aangaan.
• De gelegenheid en begeleiding (training) om je eigen talenten en vaardigheden toe te leren passen in de context van jonge vluchtelingen.
• Een inspirerende omgeving met gedreven vrijwilligers en medewerkers die deze jongeren ondersteunen op weg naar economische zelfstandigheid. We werken daarbij vanuit verschillende disciplines, o.a. kunst- en cultuur.

 

Maatje en coach

Binnen de ToekomstAcademie worden de vluchtelingenjongeren gekoppeld aan een maatje en een coach. Op deze manier doorbreken we hun isolatie en nemen ze weer de regie over hun toekomst in eigen hand.

Lees meer over Maatje en Coach worden bij NDC

talentenmarkt-utrecht

Gezocht bedrijven!

New Dutch Connections zoekt bedrijven die deze jonge vluchtelingen de kans geven om kennis met hen te maken. Bijvoorbeeld door een laagdrempelig bedrijfsbezoek, waarbij jongeren kennismaken met uw sector of vakgebied. Of door het aanbieden van snuffelstages waar jongeren mogen meelopen met een collega om zo te ervaren hoe het werk binnen uw organisatie eruit ziet.

Werkervaring
Natuurlijk zijn de jonge vluchtelingen ook erg blij als zij werkervaring in Nederland kunnen opdoen binnen uw onderneming. Als uw bedrijf werkervaringsplaatsen kan bieden, dan zorgt NDC voor een goede matching met een jongere die past binnen uw bedrijfsprofiel en een goede begeleiding. Hiermee geeft u invulling aan uw MBO-beleid in sommige gemeenten ook aan SROI.

INTERESSE?
Wil uw bedrijf investeren in de toekomst van deze jonge talentvolle mensen? Neem dan contact op met NDC via utrecht[at]newdutchconnections.nl