Van Vervreemding tot Verbinding: Speciale Witte Donderdag in Utrecht

Op donderdag 28 maart 2013 komt As I Left My Father’s House naar de Geertekerk in Utrecht. Binnen de joods-christelijke traditie is Witte Donderdag (seder avond) een feest van vrijheid en herinnering, een avond om verhalen aan elkaar te vertellen over het verleden en te dromen over de toekomst. Op deze Witte Donderdag verbinden we ons met hen die leven in angst en onzekerheid over hun toekomst. In As I Left My Father’s House vertellen vluchtelingen die inspiratie vonden in het leven van hun Abraham, Mozes, Mohammed en Jezus, die ook moesten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk. Deze aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, raken en ontroeren. Deze universele verhalen slaan bruggen met het hier en nu, wij en zij, u en ik.

De inloop is om 17.30 uur, waarna we beginnen met een multicultureel diner en ontmoetingen met hen die verbondenheid zoeken om niet vergeten te worden. Vluchtelingjongeren verbonden aan NDC heten u welkom om aan de tafel van verbondenheid in gesprek te gaan over ons gezamenlijk verleden, heden en toekomst. De speciale dienst voor Witte donderdag van de Geertekerk begint om 19.30, en de voorstelling vangt aan om 20.30 uur. U bent van harte welkom voor 1 of meerdere onderdelen van het programma.  De toegang is gratis. Na afloop is er collecte om de kosten te dekken en een impuls te kunnen geven aan een vervolgproject in 2013. De voorstelling is Nederlandstalig.

U kunt reserveren op www.newdutchconnections.nl/reserveren. Voor deelname aan het eten graag aanmelden voor 25 maart.

Donderdag 28 maart 2013

Inloop: 17.30

Locatie: Geertekerkhof 23, Utrecht