Twee dagen ‘As I Left My Father’s House’ in Wageningen, een stad met een sterk internationaal karakter

Door een samenwerking tussen Pantarijn, de bblthk, de Arboretumkerk, DG & NPB Wageningen, het Stimuleringsfonds van de Protestantse Gemeente Wageningen, de Raad van Kerken Wageningen, Vrijmetselaars Loge “Het Gulden Koord” Renkum, Stichting Joods Erfgoed Wageningen, balance line bouwkundig ontwerpbureau en New Dutch Connections speelt ‘As I Left My Father’s House’ op woensdag 19 en donderdag 20 december in Wageningen.

Op woensdagmiddag 19 december zullen 250 leerlingen van havo4 en vwo5 op de Pantarijn de theatervoorstelling As I Left My Father’s House bijwonen.

De voorstelling sluit aan op het ontmoetingsonderwijs van Scholengemeenschap Pantarijn, waarbij kennismaking met andere culturen, gewoonten en levensovertuigingen centraal staat.

Voorafgaande aan de voorstelling zal de cast en crew een gastles verzorgen. Ook 30 jonge alleenstaande asielzoekers vanuit AZC Wageningen zullen bij de voorstelling aanwezig zijn.

Na afloop bespreken de leerlingen met elkaar wat de voorstelling met hen heeft gedaan. Wat zij zouden willen doen? En wat het effect van de voorstelling zal zijn in hun contact met vluchtelingen.

’s Avonds wordt het stuk voor een tweede keer gespeeld voor leerlingen, ouders en docenten en voor de inwoners van Wageningen.

Door de grote belangstelling volgt op donderdagavond 20 december een derde voorstelling in de bblthk met een opening door de burgemeester.

Voor 19 december is nog een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar. U kunt hier reserveren.

De aanvangstijden en locatie kunt u vinden bij Speeldata op www.asileftmyfathershouse.nl