ToekomstAcademie Tilburg is onderweg

Na de aftrap van de ToekomstAcademies in Utrecht, Den Haag en Rotterdam is nu het zuiden van het land aan de beurt. Er wordt hard gewerkt om in mei de ToekomstAcademie in Tilburg te lanceren. In de komende twee maanden worden jonge asielzoekers in tien workshops getraind in identiteitsontwikkeling, branding –en marketing en het opzetten van een netwerk in Nederland. Daarna zal in mei de matching met coaches en maatjes plaatsvinden, waarna de jongeren nieuwe stappen kunnen zetten naar economische zelfredzaamheid. Dit alles onder bezielende leiding van projectleider Abubakarr Bangura. Een ervaringsdeskundige. Eind jaren negentig vluchtte hij op 20-jarige leeftijd vanuit Sierra Leone naar Nederland, waar hij begon aan een nieuw bestaan. ‘Vanaf dag één zag ik Nederland als mijn tweede vaderland. Dat gaf mij de motivatie om de Nederlands taal en cultuur te leren. De veiligheid die ik kreeg, de rust in mijn hart gaf mij een thuisgevoel.’ Tijd voor een nadere kennismaking met Abubakarr.

Door Gerard van den Berg

‘Ik wist wat ik wilde: ik wilde vooruit. Dat was mijn houvast.’
Vanaf het eerste moment spat de gedrevenheid er vanaf als je met Abubakarr spreekt. Het is klip en klaar dat hij popelt om zijn levenservaring over te brengen op jonge asielzoekers. ‘Als jij in deze maatschappij je wilt ontplooien, moet je zelf eerst ontdekken wie je bent. Dat proces van zelfontdekking heb je nodig om te weten wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Het helpt jou om je zelf te positioneren. Ik denk dat dit met name ook voor vluchtelingen belangrijk is. Ze moeten ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze dat kunnen inzetten om zichzelf verder te ontplooien.’

Hoe heeft Abubakarr dat proces zelf beleefd? ‘Ik wist wat ik wilde: ik wilde vooruit. Dat was mijn houvast. Daarvoor moet je in eerste instantie herkennen wie je bent. Als Afrikaan, maar ook als vluchteling. Je bent iemand die een familie heeft achtergelaten en in een vreemd land is beland. In een koud land met een ander cultuur. Dat erkennen is belangrijk. Daarna is het belangrijk om vaardigheden aan te leren om in het nieuwe land te kunnen leven. Taal is belangrijk, maar vooral ook assertiviteit. Je moet het lef hebben om je mening uit te spreken in dit nieuwe land. Er wordt van jou verwacht dat jij je mening kan onderbouwen. Dat vereist vaardigheden. Je moet op onderzoek uit en steeds naar naar nieuwe dingen op zoek gaan. Nieuwsgierigheid. Daarnaast moet je ook om kunnen gaan met de feedback die je van mensen krijgt. Je moet dat kunnen ontvangen.’

Vooral het opbouwen van een netwerk heeft Abubakarr ervaren als een pittig proces. ´Je hebt iemand nodig die je hand vast houdt. Die jou naar andere locaties brengen. Die jou voorstellen aan hun netwerk. Je hebt een vertrouwenspersoon nodig met wie je dingen kan communiceren. Alleen voel je je snel geïsoleerd en Nederland is niet een plek waar je gemakkelijk contact maakt. Je komt in Nederland en hebt geen papieren. Je bent onmachtig. Je wil vooruit, maar je kunt niet naar school. Je wil vooruit, maar je kunt niets. Je hebt geen vrienden en geen netwerk. Je moet steeds op zoek om te achterhalen wat je nodig hebt. Door naar buiten te gaan en contact te leggen. Je moet jezelf omvormen naar een nieuw persoon in een ander land.´

‘Ik zag veel blanke mensen…met boze gezichten.’
Abubakarr neemt ons mee in zijn eerste ervaringen met Nederland. ‘Ik kwam in de winter. Het was erg koud en met heel veel wind. Ook de vele bomen vielen me op en natuurlijk veel blanke mensen… met boze gezichten. Heel anders dan in Sierra Leone. In Sierra zijn mensen arm, maar zie je wel blije gezichten. Ze lopen rustig, kinderen spelen op straat. Hier is het anders en vind het leven veel meer binnen plaats. Zeker in de winter. Hier zie je ook veel mensen alleen in de auto zitten. Ik vind dat asociaal. Als ik in Afrika ben zit mijn altijd helemaal vol mensen, die allemaal verhalen vertellen.’
Ook nu hij al bijna twintig jaar in Nederland is proeft hij nog de grote verschillen tussen zijn beide vaderlanden. ‘Ik stond laatst met een vriend op het station in Utrecht. We waren diep in gesprek en begonnen op een bepaald moment uitbundig te lachen. Iedereen begon te kijken en keek ons geïrriteerd aan. Als je in de kou zo hard begint te lachen, ben je kennelijk abnormaal.’

De kunst is om als buitenstaander hier  je plek te vinden. ‘Je moet je afvragen: wat kan ik toevoegen op basis van mijn talent? Voor mij was al snel duidelijk dat ik een brugfunctie wilde vervullen tussen Sierra Leone en Nederland. Doordat ik Nederland als mijn tweede land zie, zie ik ook de win-winsituatie.. Wat kan Nederland bieden? Wat kan Sierra Leone doen? Dat is de kracht van diaspora. Wij zijn de brug tussen hier en daar. Nederland heeft in mij geïnvesteerd, dus ik probeer ook nu die binding te leggen tussen hier en daar.’ Met zijn bedrijf heeft Abubakarr nu een businessseminar georganiseerd bij Heineken voor ondernemers die interesse hebben om actief te worden in Sierra Leone. Daarnaast begeleid hij Nederlandse ondernemers die iets willen doen in de wegenbouwsector.

‘Wees actief, assertief en kom met initiatieven’
Zijn netwerk, maar vooral zijn ervaring wil Abubakarr inzetten in zijn activiteiten voor New Dutch Connections.
‘Het vertellen van je verhaal is heel belangrijk. Laatst  vertelde ik samen met een andere jongen in het AZC over onze ervaringen. We kregen veel positieve feedback. Het COA gaf aan: Abubakarr, je zou eigenlijk vaker hier moeten komen om je verhaal aan jongeren te vertellen. Ze zien zichzelf in jouw verhaal. Als je dat hoort, besef je dat je het leven van iemand kunt veranderen. Je kunt mensen motiveren door het vertellen van je eigen verhaal.’
Hij heeft een duidelijke boodschap voor de jongeren. ‘Als je hier bent beland moet je er iets van maken. Probeer ondanks alle moeilijkheden de taal te leren, netwerk op te bouwen en die te onderhouden als je dat kan. Ga naar school en hou je aan de regels en wetgeving. Wees actief, assertief en kom met initiatieven. Ga naar events en laat weten waar je voor staat. Het is mij gelukt. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het maakt onderdeel uit van het proces. En heb geduld.’

Voor Abubakarr is Nederland echt thuis geworden. Jarenlang deed hij zelfs mee aan het carnaval en nu zal hij ook zijn dochter stimuleren om hier mee te doen. Wat is thuis voor hem? ‘Het is een plek waar ik mij goed voel. Waar ik zonder angst de mogelijkheden heb om mezelf te ontdekken en me als mens te ontplooien. Ja, dat is denk ik thuis voor mij.’

Abubakarr is voor de ToekomstAcademie Tilburg op zoek naar bedrijven, coaches en maatjes die de TA Tilburg tot een succes maken. Op maandag 27 maart is er een informatieavond van TA Tilburg.  Ben jij benieuwd hoe je een vluchtelingjongere kunt begeleiden in hetv ontplooien van zijn/ haar talenten? Kom dan naar de informatieavond van de ToekomstAcademie Tilburg! Je bent vanaf 19.30 uur van harte welkom op de Mascagnistraat 7 in Tilburg.

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar….abubakarr@newdutchconnections.nl