Eerste ToekomstAcademie in Utrecht

Na de successen die zijn behaald met het ontwikkeltraject voor vluchtelingjongeren ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ wil NDC nu een continue vorm van training voor jonge vluchtelingen faciliteren. Daarom gaat NDC in januari van start met de eerste ToekomstAcademie in Utrecht. NDC wil op acht locaties in Nederland ToekomstAcademies openen.

De ToekomstAcademie biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op het toekomstige carriereplan. Op de ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken de jongeren hun talenten en vaardigheden. Voor de minderjarige jongeren (leerplicht) zal dit aanvullend onderwijs zijn en voor een deel van de 18+ jongeren is het een vorm van alternatief onderwijs, omdat zij geen toegang meer hebben tot het reguliere onderwijs in Nederland.

Leerplicht
Tot 18 jaar is iedereen in Nederland, ongeacht de juridische status, leerplichtig. Dat geldt ook voor asielzoekers. Minderjarige jongeren kunnen en mogen naar school. Na hun 18de jaar vervalt deze leerplicht. Studeren of elke andere manier van doorleren blijkt voor vluchtelingjongeren erg ingewikkeld. De inburgering voor vluchtelingen met een status sluit niet altijd aan op hun talenten, kwaliteiten of toekomstdromen. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen geen studiefinancieren krijgen, maar mogen ook geen geld verdienen om een studie te bekostigen. Veel jongeren stagneren volledig in hun persoonlijke en professionele groei.

Ondernemen in je Eigen Toekomst
Om dit proces te stoppen is NDC in 2009 gestart met het ontwikkeltraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. Het traject draagt bij aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van vluchtelingjongeren en richt zich op hun economische zelfstandigheid.

Tijdens het traject OIET gaan de jongeren aan de slag met vragen als ‘wie ben ik?’ ’wat kan ik?’, ’wat wil ik worden?’ en ’wie kan ik inzetten voor mijn ontwikkeling? Daarnaast ontwikkelen de jongeren vaardigheden, zoals het schrijven van een toekomst- of carrièreplan en worden ze getraind in presentatie en interculturele communicatie. Ook maken ze kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen. Het traject duurt 4 maanden.

Screen-Shot-de-verwondering
Bright Richards legt in het NCRV-programma De Verwondering uit wat de Toekomstacademie voor asielzoekersjongeren zal betekenen.

De ToekomstAcademie
Het aantal OIET-trajecten en de behoefte voor langdurige voorzieningen voor vluchtelingen groeit. Daarom wil NDC haar verschillende ontwikkeltrajecten en methoden samenbrengen in De ToekomstAcademie.

De ToekomstAcademie richt zich op de economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen. NDC wil een regionale voorziening opbouwen waar praktische trainingsprogramma’s voor (ex)asielzoekersjongeren worden aangeboden aangepast aan de talenten en passies van de jongeren. Tevens is het een plek waar ze samen komen met vrijwilligers (coaches en maatjes) die hen begeleiden. Op deze manier zal de isolatie en lethargie van de jongeren worden doorbroken en kunnen ze weer de regie in eigen hand nemen.

Foto1 arcadisDe ToekomstAcademie verzorgt:
OIET-training
Begeleiding door vrijwillige coaches en maatjes
Gastlessen van rolmodellen
Gastlessen van leermeesters
Workshops
Werkervaringsplaatsen
E-cursussen
Training en begeleiding van vrijwilligers

Meer over het ontwikkeltraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst‘.