NDC toch in cultuurnota van gemeente Utrecht

Hoewel het er aanvankelijk uitzag dat New Dutch Connections (NDC) niet opgenomen was in de cultuurnota 2017-2020 van de gemeente Utrecht, maakte het college vrijdag 16 september de meerjarige subsidievoorstellen cultuur bekend. Hierbij blijkt dat NDC toch wél deze cultuursubsidie ontvangt. “Fantastisch nieuws!” aldus een blije Margriet Stuurman. “Hiermee kunnen we via onze culturele projecten nog meer verbinding en draagvlak creëren en nog meer mensen raken en betrekken.”

AIL janskerk
Foto: Anna Van Kooij

NDC zet theater zoals “As I Left my fathers house” of “De liefde voor vrijheid” in om gevoelige onderwerpen rakend onder de aandacht te brengen. Waardoor asielzoekers een gezicht krijgen en geloof juist een bindend element wordt. Hiermee wakkert NDC een positieve discussie aan. “Door deze meerjarige subsidie kunnen nieuwe projecten ontwikkeld worden”, aldus Margriet Stuurman. “Hierdoor kunnen we verhalen van nieuwe Nederlanders nog beter onder de aandacht brengen.”

Aanvankelijk was NDC niet opgenomen in het advies van de commissie Van Dockum over de verdeling van cultuursubsidies binnen de cultuurnota 2017-2020. Het college van de gemeente Utrecht volgt nu het advies van de commissie Van Dockum op één uitzondering na. Museum Oud Amelisweerd krijgt in dit voorstel, anders dan het advies van de commissie Van Dockum, geen meerjarige subsidie. Hierdoor ontvangt New Dutch Connections wel financiële steun.

54 instellingen krijgen een vierjarige subsidie. Eerder is al besloten over de meerjarige subsidie aan TivoliVredenburg binnen de cultuurnota, waarmee het totaal aantal instellingen op 55 komt. Naast de verdeelvoorstellen bevat de nota ook een agenda waarover het college de komende periode met de stad in gesprek wil gaan over de culturele ambities van Utrecht en de maatschappelijke en economische bijdrage die cultuur levert aan de ontwikkeling van de stad.

Tijdens het slotdebat van de gemeenteraad over de Programmabegroting 2017 zal de Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020 definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad. In aanloop naar dit debat, vindt op 27 oktober 2016 van 20.00 tot 22.00 uur een Raadsinformatiebijeenkomst plaats. Op 1 november is de bespreking in de commissie Mens en Samenleving.

Lees hier het persbericht van de gemeente Utrecht.