In Memoriam

Met grote verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen dat NDC-vrijwilliger Mark Vroegindeweij samen met twee vrienden betrokken is geweest bij het noodlottige lawineongeval in Valfréjus op 7 maart jl. Wij hebben Mark leren kennen als een bevlogen en enthousiaste jongeman, die veel plezier had in zijn rol als maatje van een vluchtelingjongere. Mark was enthousiast en gemotiveerd om bij NDC en zijn coachee betrokken te zijn. We zullen hem missen. 
 
Wij wensen zijn familie, vrienden en andere nabestaanden erg veel kracht en liefde toe om met dit grote verlies om te gaan en zijn erg dankbaar dat wij Mark gekend hebben.
 
Bright Richards & Margriet Stuurman