Kick off ToekomstAcademie Utrecht: Partners gezocht!

New Dutch Connections zoekt partners voor de ToekomstAcademie bij onderwijsinstanties, bedrijven en instellingen die jongeren helpen hun talent verder te ontwikkelen, zodat ze niet stil staan in Nederland, maar verder kunnen werken aan hun toekomst. Of die nou in Nederland ligt of daarbuiten.  Dit partnerschap kan op verschillende manier vorm gegeven worden: bestuurlijk en beleidsmatig, financieel en praktisch. Graag gaan we met jou in gesprek om dit samen vorm te geven. Hiervoor organiseren we op woensdag 17 februari vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor potentiële partners. De bijeenkomst vindt plaats in Theeschenkerij de Tuinkamer,  Park Oog in Al 1 in Utrecht.

Vluchtelingen uit alle windstreken komen naar ons toe op zoek naar een veilig heenkomen en een nieuw bestaan. Als samenleving staan we voor de uitdaging om deze mensen niet alleen op te vangen, maar hen ook te ondersteunen zodat zij zich opnieuw een plaats kunnen verwerven in de samenleving waar dan ook ter wereld. Oftewel, een mooie kans om nieuwe ontmoetingen en verbindingen tot stand te brengen. Tevens dringt de realiteit zich aan ons op. Een groot deel van de vluchtelingen belandt in de bijstand om er vervolgens niet meer uit te geraken, met alle gevolgen van dien. New Dutch Connections gelooft dat dit ook anders kan. En dat is ook waarom NDC jonge (ex-)asielzoekers inspireert en motiveert opnieuw in zichzelf te geloven en de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen na zo’n indringende vlucht. NDC stimuleert de jongeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van een intensieve en inspirerende aanpak.

Na de successen die zijn behaald met het ontwikkeltraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’, die we sinds 2003 aanbieden, wil NDC nu een continue vorm van training voor jonge vluchtelingen faciliteren. Daarom gaat NDC in februari van start met de eerste ToekomstAcademie in Utrecht, waar jonge vluchtelingen kunnen blijven werken aan hun ontwikkeling, een nieuw netwerk kunnen opbouwen en kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen, zodat ze vanuit dit talent aansluiting kunnen vinden op de Nederlandse markt.

Maar dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn op zoek naar mensen, bedrijven en organisaties die zich samen met ons sterk willen maken voor het zoeken naar een oplossing voor dit maatschappelijke probleem en die zich willen verbinden aan de ToekomstAcademie, zodat wij dit samen van de grond kunnen tillen. Om gericht verder te kunnen werken aan professionele vorming, wil NDC opleidingsmogelijkheden bieden, die jij kunt helpen realiseren. In de vorm van bijvoorbeeld stages, het mogelijk maken deelname aan (onderdelen van) een opleiding, werken aan vakmanschap onder de hoede van een leermeester enz. Met de inzet van jouw positie, organisatie en netwerk kan je deze jongeren helpen zodat zij verder kunnen werken aan hun toekomst.

Informatiebijeenkomst Potentiële Partners ToekomstAcademie Utrecht
Woensdag 17 februari 2016: 19:30 – 21:30 uur
Theeschenkerij de Tuinkamer, Park Oog in Al 1, 3533 HE Utrecht

Als je aanwezig kunt zijn op woensdag  17 februari a.s. om 19.30 uur, meld je dan aan via: utrecht@newdutchconnections.nl

Programma 17 februari
19.30  Inloop
20.00 Welkom en introductie door Bright Richards, oprichter New Dutch Connections.
20.15  De liefde voor vrijheid bracht mij hier, scenes over vluchten en aankomen in Nederland door Bright Richards en Oleg Fateev.
20.30 Interactie met het publiek
21.00 Waarom is ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ zo succesvol en de ToekomstAcademie zo
hard nodig? –
Een aantal (ex)deelnemers vertellen.
21.15  Wat hebben we elkaar te bieden?, vraag en aanbod samenbrengen onder leiding van?
21.30 Afsluiting door Esther Verhoeven, communitymaker Utrecht.