Persoonlijk verslag van een indrukwekkende dag

Door Kaj Schut – communicatiestagiaire NDC

De lucht is grijs en drukt dreigend op het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Grote regendruppels vallen op de geel-gekleurde huizen. Een gevoel van troosteloosheid overvalt me zodra ik voor mijn stage bij New Dutch Connections het terrein betreed. De speeltuin ligt er verlaten bij. Voor tientallen jongeren is dit beeld de dagelijkse realiteit. Zij hebben hun thuisland verruild voor een grauw asielzoekerscentrum in het onbekende Nederland zonder te weten of ze ooit nog zullen terugkeren naar hun moederland. Familie en vrienden zijn achtergebleven, terwijl de – veelal minderjarige – jongeren pogen een nieuw bestaan op te bouwen in een land waar alles anders is dan thuis. De toekomst voor deze Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) is erg onzeker. Zodra de jongeren 18 jaar worden, vervalt hun recht op onderwijs en worden ze – zonder status – illegaal. Het daaropvolgende juridische proces is dan vaak de enige focus van deze jongeren, wat ertoe leidt dat dit hun identiteit gaat bepalen.

De methodiek
Om ervoor te zorgen dat AMA’s weer regie nemen over hun eigen leven, heeft Bright O. Richards – de initiatiefnemer van New Dutch Connections – in 2008 de methodiek Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) ontworpen. Deze methodiek is gebaseerd op het geloof dat ieder mens beschikt over kwaliteiten en talenten. Door middel van POP-gesprekken, trainingen en individuele begeleiding door coaches en maatjes worden jongeren aangemoedigd om hun unieke kwaliteiten en talenten te herontdekken. Hierbij staan zowel sociale als economische participatie centraal; wordt er een netwerk gecreëerd waarop de jongeren kunnen terugvallen; en worden de jongeren gestimuleerd om ondanks alle ellende na te denken over hun toekomst.

OIET in 2013
Ondernemen in je Eigen Toekomst is in 2013 uitgegroeid tot een enorm succes. Het afgelopen jaar heeft NDC asielzoekersjongeren op vier verschillende locaties in Nederland geholpen bij het herontdekken van hun kwaliteiten en talenten. Met behulp van toegewijde coaches en maatjes hebben de jongeren de mogelijkheid gekregen om zich te richten op hun toekomstdroom. Zo zette Amir een fotoproject op waarmee hij de jongeren uit het asielzoekerscentrum in Oude Pekela een gezicht geeft, zong Helena Nieuwe Nederlanders en Betrokken Burgers toe tijdens de evenementen van NDC met de tekst ‘No matter what you take from me, you can’t take away my dignity’ en kreeg Traore de kans om zijn droom te verwezenlijken door middel van een werkervaringsplek als automonteur in een Groningse garage.

Eindmanifestaties
Elk empowermenttraject wordt afgesloten met een eindmanifestatie: een dag waarop de asielzoekersjongeren centraal staan. Op 26 en 27 november 2013 vonden in Groningen en Den Haag de eindmanifestaties van OIET plaats. Tijdens deze dagen gingen televisiepersoonlijkheid Jan Mulder, comedian/presentator Jörgen Raymann en staatssecretaris Fred Teeven in gesprek met asielzoekersjongeren uit Oude Pekela en Drachten die in de zes maanden daarvoor het empowermenttraject hebben gevolgd. De jongeren kregen op deze manier de kans om aan bekende en onbekende Nederlanders te laten zien wat zij allemaal in petto hebben. Het resultaat: een inspirerende dag vol muzikale optredens, ontroerende presentaties en prikkelende paneldiscussies.

De toekomst van OIET
Dankzij de steun van het Europees Vluchtelingenfonds, heeft NDC nieuwe mensen kunnen aantrekken en zijn we verzekerd dat we in 2014 wederom verschillende empowermenttrajecten kunnen uitvoeren in asielzoekerscentra in alle windstreken van Nederland. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe coaches en maatjes die de jongeren in deze centra willen begeleiden bij het verwezenlijken van hun toekomstdroom. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op!