Ex-asielzoeker ontvangt Appeltje van Oranje

New Dutch Connections van ex-asielzoeker en acteur Bright O. Richards ontvangt op 21 mei 2015 een Appeltje van Oranje voor het werk dat wordt verricht voor jonge asielzoekers.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden. Het gaat om initiatieven die zich richten op mensen die het om sociaaleconomische redenen lastig vinden om mee te komen in de maatschappij.

Ondernemen in je Eigen Toekomst
Richards
heeft samen met zijn partner Margriet Stuurman New Dutch Connections opgericht en de methodiek Ondernemen In je Eigen Toekomst ontwikkeld. Dit initiatief heeft als doel om het talent en de toekomst van jongeren in asielzoekerscentra verder te ontwikkelen en ze op weg te helpen naar een economisch zelfstandig bestaan.

Trainingen
New Dutch Connections stimuleert jongeren om ondanks alle ellende in verleden en heden na te denken over hun talent en hun toekomst en daar naar te handelen. Zo verliezen zij geen tijd, of hun toekomst nu in Nederland of ergens anders zal zijn. Tijdens het empowermenttraject volgen jongeren uit asielzoekerscentra trainingen en worden zij gekoppeld aan een coach en een maatje. Zij helpen met het opzetten van een netwerk, het zoeken naar leerplekken, en zij ondernemen samen activiteiten zoals het bezoeken van open dagen.

As I Left My Fathers House
Richards kent het leven van deze jongeren. Hij heeft de burgeroorlog in Liberia meegemaakt en woonde vervolgens als vluchteling in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Richards werd aangenomen op zowel de Filmacademie in Amsterdam als op de Toneelschool in Arnhem. Hij speelde onvergetelijke rollen bij onder meer het Ro Theater en ontwikkelde de voorstelling ‘As I Left My Father’s House’, gebaseerd op waargebeurde vluchtverhalen. Hij zocht een podium voor zijn talenten en plannen voor de toekomst. Via New Dutch Connections biedt hij een podium voor de talenten en de ontwikkeling van de jonge asielzoekers van nu.

Hare Majesteit Koningin Máxima reikt de Appeltjes van Oranje 2015 uit op Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere winnaars die donderdag 21 mei 2015 een Appeltje ontvangen zijn Stichting Voedsel Focus Amersfoort en Stichting Krusada op Bonaire.

Daar waar het goed met je gaat, is je thuis. Waar ook ter wereld”– Bright Richards, artistiek leider van New Dutch Connections.

Meer horen van Bright Richards over de Appeltjes? Luister dan naar een interview op Radio 1(vanaf 17:08).

Ga naar de site van New Dutch Connections. 
Ga naar de site van het project ‘As I Left My Fathers House’ (theaterstuk).
Ontmoet de jongeren hier en help mee.