Comeniusbeurs voor buddyproject NDC en Hogeschool van Amsterdam

Jonge asielzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) gaan vanaf april buddy’s vormen in een onderwijsvernieuwingsproject, zodat beide groepen van elkaar leren en diversiteit binnen de opleiding op een positieve manier meer aandacht krijgt. Voor dit initiatief ontvingen New Dutch Connections en de opleiding  Ergotherapie van de HvA een ‘Comenius Teaching Fellow’ beurs van 50.000 euro uit handen van minister Bussemaker van OCW. ‘Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.’


Buddyproject
In het buddyproject worden eerstejaarsstudenten Ergotherapie via New Dutch Connections gekoppeld aan jonge asielzoekers. Ouderejaarsstudenten gaan stage lopen in het project. Het buddyproject -geleid door HvA-docent/hoofd opleiding Soemitro Poerbodipoero – heeft als doel om de gelijke kansen van studenten te bevorderen. De diversiteit onder studenten neemt toe, signaleert de opleiding, en daarbij valt op dat mannelijke studenten en studenten met een migratie-achtergrond vaker uitvallen dan de andere studenten. Dit buddyproject met asielzoekers moet ervoor zorgen dat er meer binding ontstaat met de opleiding, en dat er meer ruimte komt voor de diversiteit van studenten zelf in het onderwijs. Het buddyproject moet zowel voordelen opleveren voor de asielzoekers als voor de studenten zelf.