Céline Schmitz

Naam: Céline Schmitz
Geboortedatum: 3 april 1992
Studente Creatieve Therapie
Maatje van een asielzoeker sinds januari 2014

Dankzij een advertentie bij de vrijwilligerscentrale in Deventer wist ik van de vraag van NDC naar coaches en maatjes voor asielzoekers af. Aangezien ik vind dat ieder mens net zoveel kansen verdient als ieder ander, leek dit mij een uitgelezen kans om iemand in een achtergestelde positie te ondersteunen en onderdeel te worden van de ontwikkeling van zijn of haar toekomst. Zo heb ik het afgelopen traject [ voorjaar 2014 ] een asielzoekersjongere ondersteund en begeleid tijdens het eigen maken van de Nederlandse maatschappij. We kwamen hierin wel wat cultuurverschillen tegen, en soms was de taal ook een uitdaging, maar verder verliep het goed.

Ik heb een mooie ontwikkeling gezien bij de jongere die ik begeleidde. Aan het begin leek het alsof hij verwachtte dat wij – de coach en ik als maatje – zijn dromen zouden verwezenlijken maar later in het traject nam hij meer eigen initiatief en nam zijn motivatie toe. Hij begon ook onze adviezen aan te nemen.

“Wat mij erg opviel was het enthousiasme en de motivatie van de jongeren. Hij wil enorm graag maar weet niet altijd de weg en ik ben blij dat ik hem naar een pad heb kunnen leiden om zijn doelen te verwezenlijken. Soms verliezen ze ook wel het doel uit het oog. Ik vertelde daarom dat ze eerst moeten leren lopen voordat ze gaan rennen, want anders kun je vallen en is het moeilijk weer op te staan.”