As I Left My Father’s House in de Hogeschool Utrecht op 12 december a.s.

In samenwerking met de Vrede van Utrecht en New Dutch Connections organiseert Hogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht, het project As I Left My Father’s House voor studenten en medewerkers van de faculteit FMR, ouders van studenten en contacten uit het werkveld. Na de voorstelling wordt in dialoogkringen onder begeleiding van studenten van de minor Islam en samenleving en SPH nagepraat over de voorstelling. Er worden ideeën uitgewisseld en geïnventariseerd voor verdere participatie aan het project ‘Van Vervreemding tot Verbinding, met compassie en dialoog’. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Bright Richards en Ella van ’t Hof, coördinator van de minor Islam en samenleving. In het kader van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 zijn met verschillende partners in de stad Utrecht de voorbereidingen gestart voor dit interreligieuze programma. New Dutch Connections zal komend jaar op 5 momenten activiteiten organiseren in de stad en daagt de studenten van de FMR uit om hieraan mee te werken.

Als voorbereiding op 12 december heeft Bright Richards een gastcollege gegeven aan de studenten van de minor Islam en samenleving.

Plaats: Theaterzaal (1.042), Heidelberglaan 7, 3584 CS te Utrecht.

Tijd: 13.00 uur – 16.00 uur.

De toegang is gratis.