Aftrap ToekomstAcademie Rotterdam

De ToekomstAcademie Rotterdam is donderdag 4 februari officieel van start gegaan met een eerste netwerkbijeenkomst van alle betrokkenen in het Ro-theater.

‘De Toekomst Academie begint met een pilot waarbij 100 asielzoekers, in de leeftijd tot 30 jaar, worden begeleid. Ze krijgen een maatje. Iemand van hun eigen leeftijd, meestal een student, die hen wegwijs kan maken. Vanuit het bedrijfsleven zijn coaches nodig. In een nog te vinden gebouw moeten de asielzoekers trainingen krijgen waar ze leren wat hun talent is en hoe ze dat kunnen ontwikkelen. Met snuffelstages kunnen ze dan kijken of het echt wat voor ze is.’ Lees meer op Rijnmond.nl.

De ToekomstAcademie (TA) biedt voor (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op het toekomstige carriereplan. Op de ToekomstAcademie ontwikkelen en ontdekken de jongeren hun talenten en vaardigheden. Voor de minderjarige jongeren (leerplicht) zal dit aanvullend onderwijs zijn en voor een deel van de 18+ jongeren is het een vorm van alternatief onderwijs, omdat zij geen toegang meer hebben tot het reguliere onderwijs in Nederland.

De TA richt zich op de economische zelfredzaamheid en participatie van jongeren die dreigen de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving te verliezen. NDC wil een regionale voorziening opbouwen waar praktische trainingsprogramma’s voor (ex)asielzoekersjongeren worden aangeboden aangepast aan de talenten en passies van de jongeren. Tevens is het een plek waar ze samen komen met vrijwilligers (coaches en maatjes) die hen begeleiden. Op deze manier zal de isolatie en lethargie van de jongeren worden doorbroken en kunnen ze weer de regie in eigen hand nemen.

c045de3c293e3f49d39eb4fe87b8e666Leerplicht
Tot 18 jaar is iedereen in Nederland, ongeacht de juridische status, leerplichtig. Dat geldt ook voor asielzoekers. Minderjarige jongeren kunnen en mogen naar school. Na hun 18de jaar vervalt deze leerplicht. Studeren of elke andere manier van doorleren blijkt voor vluchtelingjongeren erg ingewikkeld. De inburgering voor vluchtelingen met een status sluit niet altijd aan op hun talenten, kwaliteiten of toekomstdromen. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning kunnen geen studiefinancieren krijgen, maar mogen ook geen geld verdienen om een studie te bekostigen. Veel jongeren stagneren volledig in hun persoonlijke en professionele groei.

TA-rotterdamOndernemen in je Eigen Toekomst
Om dit proces te stoppen is NDC in 2009 gestart met het ontwikkeltraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. Het traject draagt bij aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van vluchtelingjongeren en richt zich op hun economische zelfstandigheid.

Tijdens het traject OIET gaan de jongeren aan de slag met vragen als ‘wie ben ik?’ ’wat kan ik?’, ’wat wil ik worden?’ en ’wie kan ik inzetten voor mijn ontwikkeling? Daarnaast ontwikkelen de jongeren vaardigheden, zoals het schrijven van een toekomst- of carrièreplan en worden ze getraind in presentatie en interculturele communicatie. Ook maken ze kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen. Het traject duurt 4 maanden.