Jaaroverzicht 2015 – Personeel – directie, bestuur, kantoor

Bestuur

In september 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden om NDC maximaal te ondersteunen in de uitdaging die het heeft om aan de eisen van de Europese Fondsen te kunnen voldoen als zich ondernemend te kunnen opstellen. Hierbij is een hands-on bestuur wenselijk. Een interim bestuur heeft zich ten doel gesteld om dit bestuur samen te stellen. Op 1 september 2015 is dit geëffectueerd. En hebben we een actief, betrokken en inhoudelijk bestuur.

Samenstelling tot 1 september 2015
Jan Andreae (voorzitter)
Monique Minkenberg (penningmeester)
Jaap Kapteijn (secretaris)

Samenstelling na 1 september
Dineke Oldenhof (voorzitter)
Rudy Wolff (penningmeester)
Monique Minkenberg (algemeen bestuurslid)

Salarissen

Directie salarissen (2 fte op basis van 40 uur p/w):

Zakelijk leider € 55.914
Artistiek leider € 55.914

Dit zijn bruto salarissen inclusief vakantietoeslag. We hebben geen 13e maand en geen pensioenregeling. Het bestuur ontvangt alleen een vrijwilligersvergoeding voor onkostenvergoeding.

Personeel NDC 2015
Bright O. Richards januari t/m december 1,0 fte
Margriet Stuurman januari t/m december 1,0 fte
Miranda Broerssen januari t/m 29 juni en 0,8 fte
26 oktober t/m december 0,8 fte
Angelique Barampenanye hhhhhhh januari t/m december 0,6 fte/0,8 fte
Esther van Hoeven januari t/m juni 1,0 fte
oktober t/m december 1,0 fte
Willeke Colenbrander januari t/m juni 0,6 fte
oktober t/m december 0,6 fte
Maayke Cramer januari t/m december 1,0 fte
Joep Delasso 0 –uren contract
Sinan Cinangir 0 –uren contract
Nadia van Emmerik januari t/m februari 0,6 fte
Marloes Lammerts januari t/m juni 0,8 fte
Erik Busstra februari t/m maart 0,4 fte
Feshaye Haylemariam maart t/m juni 0,8 fte
Conchita Franco Domingo 0 –uren contract
Babah Tarawally 0 –uren contract
Willemijn Voorham september t/m december 1 fte