Jaaroverzicht 2015 Personeel Directie, bestuur, kantoor

Bestuur

In september 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden om NDC maximaal te ondersteunen in de uitdaging die het heeft om aan de eisen van de Europese Fondsen te kunnen voldoen als zich ondernemend te kunnen opstellen. Hierbij is een hands-on bestuur wenselijk. Een interim bestuur heeft zich ten doel gesteld om dit bestuur samen te stellen. Op 1 september 2015 is dit geëffectueerd. En hebben we een actief, betrokken en inhoudelijk bestuur.

Samenstelling tot 1 september 2015
Jan Andreae (voorzitter)
Monique Minkenberg (penningmeester)
Jaap Kapteijn (secretaris)

Samenstelling na 1 september
Dineke Oldenhof (voorzitter)
Rudy Wolff (penningmeester)
Monique Minkenberg (algemeen bestuurslid)

Salarissen

Directie salarissen (2 fte op basis van 40 uur p/w):

Zakelijk leider € 55.914
Artistiek leider € 55.914

Dit zijn bruto salarissen inclusief vakantietoeslag. We hebben geen 13e maand en geen pensioenregeling. Het bestuur ontvangt alleen een vrijwilligersvergoeding voor onkostenvergoeding.

Personeel NDC 2015

Bright O. Richardsjanuari t/m december1,0 fte
Margriet Stuurmanjanuari t/m december1,0 fte
Miranda Broerssenjanuari t/m 29 juni en0,8 fte
26 oktober t/m december0,8 fte
Angelique Barampenanye hhhhhhhjanuari t/m december0,6 fte/0,8 fte
Esther van Hoevenjanuari t/m juni1,0 fte
oktober t/m december1,0 fte
Willeke Colenbranderjanuari t/m juni0,6 fte
oktober t/m december0,6 fte
Maayke Cramerjanuari t/m december1,0 fte
Joep Delasso0 –uren contract
Sinan Cinangir0 –uren contract
Nadia van Emmerikjanuari t/m februari0,6 fte
Marloes Lammertsjanuari t/m juni0,8 fte
Erik Busstrafebruari t/m maart0,4 fte
Feshaye Haylemariammaart t/m juni0,8 fte
Conchita Franco Domingo0 –uren contract
Babah Tarawally0 –uren contract
Willemijn Voorhamseptember t/m december1 fte