AILMFH Methodiek

De methodiek AILMFH brengt mensen en organisaties samen die in een geheel nieuw samenwerkingsverband toe werken om de voorstelling As I Left My father’s House te organiseren binnen de lokale gemeenschap.

Uit dit voorbereidende traject komen duurzame contacten en partnerschappen voort. Daarnaast brengt de voorstelling zelf meer begrip en bewustwording in de bredere lokale samenleving.

NDC ontwikkelde de AILMFH-Methodiek met als doelen:

  • Betrokkenen en publiek meer inzicht geven in de overeenkomsten tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden;
  • Angst voor de vreemde weg te nemen;
  • Ontmoeting, gesprek en samenwerking stimuleren en faciliteren tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden
  • Een duurzaam, lokaal netwerk rondom deze jongeren creëren die hen ondersteunt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Effecten

Voorstelling-kerk
  • Zorgt voor directe sociale cohesie tussen groepen die normaal ver uit elkaar staan
  • Geeft antwoord op urgente vragen over de veranderende samenleving
  • Opent deuren op een praktisch inhoudelijke manier.

De voorstelling As I Left My Father’s House is een onderdeel van de grotere AILMF-Methodiek. Voor de initiatiefnemers is de voorstelling het meest belangrijke onderdeel omdat ze zich daar wekenlang actief mee bezighouden.

Middelen
De AILMFH-methodiek gebruikt religie en cultuur als middelen om de dialoog aan te gaan. Voor de meeste (ex)-asielzoekerjongeren waar NDC mee werkt is religie nog steeds een natuurlijk bestanddeel van hun leven, iets dat hen overeind hield en overeind houdt in nieuwe omstandigheden.

Het benadrukken van verschillen tussen bevolkingsgroepen plaatst mensen tegenover elkaar en verhard de maatschappij. NDC wil juist, omdat ze de jonge asielzoeker wilt steunen, de interculturele dialoog beïnvloeden.

Someren-voorstelling-meisje

Positieve krachten
De AILMFH-methode zorgt dat positieve krachten van de verschillende tradities naar voren komen en gaat vanuit daar werken. Daarom zijn bijvoorbeeld de teksten in de voorstelling As I Left My Father’s House parafraseringen uit de heilige geschriften van drie grote religies: Jodendom, Christendom en de Islam. Het publiek herkent zich in het stuk op een heel persoonlijk niveau.

Nieuwe manier van verbinden
AILMFH is een nieuwe manier om op inhoud de religieuze groepen met elkaar te verbinden en dialoog met elkaar aan te gaan en om maatschappelijke organisaties aansluiting te laten vinden met deze groepen.

Partners
NDC organiseert As I Left My Father’s House met veel verschillende soorten partners. Naast gebedshuizen waarmee NDC veel samenwerkt, vindt NDC ook vaak andere (lokale) partners. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met hulpverlening aan asielzoekers, opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen of richten zich op taal en inburgering voor nieuwkomers. Ook andere organisaties en (overheids-)instellingen en service clubs weten NDC te vinden.

Deze organisaties willen hun eigen vraagstukken verbinden aan onderwerpen in de voorstelling. Met de verhalen en thema’s uit de voorstelling worden nieuwe inzichten gegeven in hun eigen organisatie.

Stappenplan AILMFH-methode

1) Vinden van een lokale trekker of ambassadeur
Het is belangrijk dat er een lokale trekker/ambassadeur wordt gevonden die een enorme drive voelt om As I Left My Father’s House binnen zijn gemeenschap, wijk, school of werkplek te organiseren.Deze ambassadeur gaat op verschillende plekken ‘zaadjes planten’. Hij/zij realiseert zich dat het onmogelijk is om het in zijn eentje voor elkaar te krijgen en gaat op zoek naar medestanders uit verschillende gemeenschappen om het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

2) Vormen van een initiatiefgroep
Een belangrijk aspect van de AILMFH-methode is dat NDC de voorstelling en de ontmoeting altijd samen met een lokale initiatiefgroep organiseert. In deze initiatiefgroep zitten naast de trekker, andere sleutelfiguren en enthousiaste vrijwilligers uit diverse gemeenschappen die mede zorgen voor draagvlak voor de voorstelling, het initiatief en het financieel mogelijk maken van de voorstelling.

3) Contact opbouwen religieuze leiders en doelstelling formuleren
Samen met de initiatiefgroep neemt NDC bijvoorbeeld contact op met religieuze leiders in een wijk. Stap voor stap wordt dat contact en vertrouwen opgebouwd en wordt er gezamenlijk vormgegeven aan de doelstelling die het project op de locatie heeft. Vervolgens kan de imam van de lokale moskee worden uitgenodigd om te reciteren tijdens de voorstelling en de cantorij kan worden gevraagd om de liederen vanuit de voorstelling te komen zingen of iets passendst te kiezen vanuit hun eigen repertoire. Ook wordt besproken welke onderwerpen ter sprake gebracht zullen worden, in welke vorm en door wie tijdens de georganiseerde ontmoeting achteraf.

4) Fondsenwerving en taakverdeling
Eén van de eerste dingen die geregeld moet worden met de initiatiefgroep is de fondsenwerving om de voorstelling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke taak. Zowel de initiatiefgroep als NDC gaat hiermee aan de slag. NDC doet dit vooral ondersteunend. Door het aanleveren bijvoorbeeld van een voorbeeld projectplan, een voorbeeldbegroting en voorbeeld sponsorbrieven en door mee te denken over mogelijke financieringspartners. Hierbij is het belangrijk om precies helder te krijgen waarom (motivatie, aanleiding en drijfveer) de initiatiefgroep As I Left My Father’s House wil organiseren, want dat bepaalt ook de richting van de fondsenwerving. En versterkt natuurlijk de verduurzaming van de impuls.

5. Praktische afspraken over locatie en marketing
Het produceren van een theatervoorstelling vergt veel inspanning. Gezorgd moet worden voor geld, accommodatie, eten en drinken, de juiste marketing om een breed publiek te bereiken en een gezamenlijke doelstelling. Met de initiatiefgroep worden de praktische afspraken rondom de bijeenkomst gemaakt: waar en wanneer de voorstelling plaatsvindt, de aankleding van de happening met eventueel gezamenlijk eten en drinken. De leiders van de verschillende religieuze gemeenschappen, de mensen van de initiatiefgroep of andere partners nodigen hun achterban uit en fungeren daarmee als essentiële ‘marketeers’ van de bijeenkomsten.

6. Delen van ervaring na de voorstelling
Na de heftige voorstelling is het publiek onder de indruk en wil napraten en haar eigen ervaringen delen. De toeschouwer wil vaak zijn of haar eigen verhaal delen of zit met vragen als: wat nu? wat kan ik doen?

Met een gespreksleider, meestal in samenwerking met de oprichter van NDC Bright Richards zelf, wordt er ongeveer een half uur nagepraat met het publiek.

De voorstelling haalt mensen op een interessante manier uit hun sociale comfort zone. Bezoekers vertellen achteraf dat ze onder de indruk zijn. We merken dat mensen hun ogen openen voor oorlogsituaties. Dat ze begrijpen hoe vluchtelingen constant proberen om niet gek te worden – Jaap Kapteyn

HANDBOEKAILMFH

Zelf As I left My Father’s House organiseren in uw gemeenschap?
Download het Handboek As I Left My Father’s House (PDF)