Voorstelling op het ‘Boni’: het begin van een mooie samenwerking!

Komende week vindt de Boni-Actie plaats en gaan de leerlingen van het Bonifatius College fanatiek geld inzamelen voor… New Dutch Connections! Begin december stond As I Left My Father’s House al op de buhne van het ‘Boni’ en vlak voor kerst schoven enkele vluchtelingjongeren al aan bij de kerstviering. In een interview na afloop van de voorstelling, vertelden drie docenten over de waarde van deze mooie samenwerking.

Tekst: Doenja Abel

“De juiste mensen ontmoeten kan de sleutel zijn tot verandering.” Dat vertelt Marieke, docent maatschappijleer, na afloop van de voorstelling As I Left My Father’s House op het Bonifatius College (maandag 7 december 2015). De voorstelling belooft het begin van een mooie samenwerking tussen het ‘Boni’ en New Dutch Connections. Het doel: leerlingen in contact brengen met vluchtelingjongeren. “En als er contact is, dan groeit de rest vanzelf wel”, aldus docent Ton Jansen.

As I Left My Father’s House op het Bonifatius College in Utrecht

Bonifatius College“Als je zit te appen of sms’en op je telefoon, dan stoppen we de voorstelling zodat je je telefoon bij mij kunt inleveren. Dan mag je ‘m later bij mij ophalen in Amsterdam.” Voorafgaand aan de voorstelling van As I Left My Father’s House op het Bonifatius College in Utrecht is Sinan, een van de acteurs, streng tegen de leerlingen. Zijn dreigende woorden hebben effect of blijken niet nodig. Met uitzondering van een enkele ongemakkelijk gniffelende leerling, zijn alle ogen en oren gericht op het vijftal mannen op het podium. Ze vertolken de verhalen van mensen die oorlogen meemaakten, moesten vluchten, dierbaren verloren en zichzelf weer moesten hervinden, eenzaam in een nieuw land.


Leerlingen een ervaring meegeven
Het zijn verhalen die relatief ver van de leerlingen afstaan en die ze vooral via de media meekrijgen. “De vluchtelingenproblematiek dringt zich de laatste tijd natuurlijk flink op, dus je kunt er niet omheen”, merkt Ton Jansen op. Door de voorstelling As I Left My Father’s House binnenshuis te halen wil de school de leerlingen ook een werkelijke ervaring meegeven om zo het onderwerp meer te laten leven.

Het is een goede aanvulling op de aandacht die er tijdens lessen Aardrijkskunde en Levensbeschouwing al inhoudelijk aan besteed wordt, geeft docent Annelieke Dortant aan: “Waar het vluchtelingenthema bij Aardrijkskunde vooral op geografisch vlak wordt behandeld, gaan we bij het vak Levensbeschouwing juist in op het persoonlijke: wat doen al die beelden met je, hoe raken die verhalen je en wat voel je erbij? Als school hebben we denk ik de plicht om ook iets met het gevoel van leerlingen te doen.”

“Een voorstelling als deze doet een beroep op de eigen belevingswereld van leerlingen: de behandelde thematiek komt ineens wel heel dicht bij.”

De ‘vreemdeling’ dichterbij brengen
De voorstelling is een mooi begin van een samenwerking tussen New Dutch Connections en het Bonifatius College, met als doel om nieuwe verbindingen te creeren en ontmoetingen te faciliteren. “We willen als het ware die ‘vreemdeling’ dichterbij brengen,” legt Marieke Paalman, docent maatschappijleer, uit. “Ik denk dat het voor de leerlingen goed is om het verhaal van de ander te horen. De ander met wie ze normaal gesproken niet echt in contact komen. Door ze op school te uit te nodigen, leren ze ook de mens achter het verhaal kennen.”


Bonifatius CollegeVluchtelingjongeren bij kerstviering
Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse kerstviering van de school. Via New Dutch Connections werden enkele vluchtelingjongeren uitgenodigd om te helpen in de keuken en in de bediening. Het was een mooie gelegenheid om die verbinding te stimuleren en “als er contact komt, dan gaat er vanzelf wel wat groeien”, vertelt Ton Jansen. Het Bonifatius College is hier niet onbekend mee. “De school kent een traditie van het werken met alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) door ze uit te nodigen voor bijvoorbeeld sportactiviteiten. Daar zijn we mee gestopt sinds het niet meer toegestaan werd door de gemeente. Nu zijn we eigenlijk opnieuw geinspireerd geraakt om het weer op te pakken, in samenwerking met New Dutch Connections.”

NDC goede doel van de jaarlijkse Boni-actie
Niet alleen tijdens deze voorstelling en het kerstdiner slaan New Dutch Connections en het Bonifatius College de handen ineen, maar ook de opbrengsten van de jaarlijkse ‘Boni-actie’, een week in februari waarin leerlingen op allerlei manieren geld gaan inzamelen, zal ten goede komen aan New Dutch Connections.

Duurzame samenwerking
Het plan voor de toekomst is om een duurzaam samenwerkingsverband aan te gaan, met als doel om die verbinding te stimuleren en op zoek te gaan naar de gemene deler tussen de leerlingen van het Bonifatius College en vluchtelingjongeren. Want die zijn er zeker, zegt Marieke, die zelf ook ervaring heeft als coach tijdens een van de eerste trajecten van New Dutch Connections: “Allebei de groepen zijn immers op hun eigen manier bezig met hun toekomst. Toen ik een jongere begeleidde, zag ik hoe ‘het niet mogen of kunnen’ iemand echt kan vastzetten. Maar ik merkte ook hoe waardevol het is om in contact te komen met mensen die je horen. De juiste mensen ontmoeten kan dan echt de sleutel zijn tot verandering.”

Bonifatius CollegeBonifatius CollegeJulia Louwman, oud-leerling van het Bonifatius College, probeerde de voorstelling te vertalen naar verschillende illustraties. Zie hier het resultaat!