Samenwerking New Dutch Connections en Het Rode Kruis

Het Rode Kruis biedt vluchtelingen de kans hun EHBO-diploma te halen. Vanaf september volgt een groep van circa twintig jonge nieuwkomers in de leeftijd van 18-29 jaar twaalf weken lang een cursus in Utrecht. Hierna kunnen zij ingezet worden als eerste hulpverlener bij evenementen.

De leermodule is tot stand gekomen door een samenwerking met De ToekomstAcademie van New Dutch Connections, die zich inzet voor economische zelfredzaamheid van jonge vluchtelingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door leermodules in verschillende sectoren aan te bieden, in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Rode Kruis was vorige week in het nieuws aangezien er een tekort aan EHBO-ers dreigt voor de grotere landelijke evenementen. Nederland telt meer dan dertigduizend nieuwkomers. Het Rode Kruis wil graag een goede afspiegeling zijn van de samenleving en de inzet van vluchtelingen is daarbij zeer welkom. Vanaf dit najaar wordt er ook landelijk campagne gevoerd om vrijwilligers te werven.