Samen in actie voor vluchtelingen in Nederland op 2 april in Den Haag

Adventkerk, ADRA Nederland en New Dutch Connections slaan handen ineen

Op zaterdag 2 april 2016 houden de Nederlandse Adventkerk, ADRA Nederland en New Dutch Connections (NDC) een voorlichtingsbijeenkomst in Den Haag. Doel hiervan is om samen met iedereen die iets voor vluchtelingen in Nederland wil betekenen, te kijken naar diverse mogelijkheden hiervoor. En hoe we kunnen investeren in hun toekomst! NDC werkt op dit moment aan de oprichting van een ToekomstAcademie in Den Haag.  Tijdens deze avond zijn er verschillende workshops en kun je kijken naar de voorstelling ‘The Bright side of Life’ van Bright O. Richards, oprichter van NDC. Door kennis en ervaring te delen, hopen we nieuwe ontmoetingen en verbindingen tot stand te brengen. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het kerkgebouw van de adventgemeente aan de Robijnhorst 197 in Den Haag.

Vluchtelingen zijn vaak ondernemende mensen met ambities, talenten en passies. Uit verschillende windstreken komen ze naar ons toe op zoek naar een veilig heenkomen en een nieuw bestaan. Als samenleving staan we voor de uitdaging om deze mensen niet alleen op te vangen, maar hen ook te ondersteunen zodat zij zich opnieuw een plaats kunnen verwerven in de samenleving. Door verschillende organisaties is hiermee al veel kennis en ervaring opgedaan. Tijdens deze avond in Den Haag willen wij deze kennis delen. In twee workshops worden tips en praktijkverhalen gedeeld met de bezoekers.  Uiteraard is er ook veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en samen plannen te smeden om te investeren in de toekomst van vluchtelingen!

In de muziektheatervoorstelling ‘The Bright Side of Life’ vertelt Bright Richards van New Dutch Connections op indringende en komische wijze over zijn vlucht uit het door een burgeroorlog geteisterde Liberia. De leidraad in deze voorstelling is het Afrikaanse gezegde: “Niet daar waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat is je thuis.”

De voorlichtingsavond ‘Samen in actie voor vluchtelingen in Nederland’ is zaterdag 2 april  van 19.30 tot 22.00 uur in het kerkgebouw van de adventgemeente aan de Robijnhorst 197 in Den Haag.  We zien je graag daar!