Het Oranje Fonds op bezoek!

New Dutch Connections is met het empowermenttraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ door het Oranje Fonds genomineerd voor een Appeltje van Oranje, samen met tien andere initiatieven die economische en sociale kansen voor mensen vergroten. Op 2 februari was er een bijeenkomst georganiseerd voor drie medewerkers van het fonds op de gezinslocatie azc Amersfoort. 

Het nieuws dat het Oranje Fonds een bezoek zou brengen aan het asielzoekerscentrum, is snel verspreid. ‘Hoeveel mensen komen er?’ vraagt oprichter Bright Richards aan Willeke Colenbrander, trajectleider Amersfoort, terwijl uit verschillende lokalen uit het azc stoelen worden getoverd. ‘Dertig, misschien veertig’, antwoordt zij. Even later zit de woonruimte vol met jongeren en jonge moeders en één vader uit Utrecht en Amersfoort, kinderen en een enkele ouder, en daarnaast nog coaches, maatjes, elders, en werknemers van New Dutch Connections. Dertig tot veertig belangstellenden bleek nog een understatement!

De jongeren lopen binnen met schalen vol eten voor het bezoek. Bright geeft eerst een korte introductie over het traject waarbij hij trainingsleiders, maatjes en coaches aan het woord laat. Willeke en Esther van der Hoeven, trajectleider Utrecht, introduceren de jongeren en bieden hen de ruimte om hun verhaal te presenteren. ‘Je status als asielzoeker geeft je een bepaalde identiteit’, brengt Bright naar voren. ‘Maar je bent niet alleen je identiteit: je hebt je eigen talenten en ideeën.’ Loekie Cornelissen-Mooijman, trainingsleider, vertelt hoe een training voor de jongeren in zijn werk gaat: ‘Ieder traject is anders, omdat de dromen en wensen van de jongeren verschillen. We gebruiken wel een bepaalde methodologie, maar uiteindelijk geef je een training vooral vanuit je hart.’ Bright voegt toe: ‘Met deze jongeren zetten wij in op marketing. Hoe kunnen zij zichzelf profileren? Daar helpen hun coaches en maatjes en onze trainingen bij.’

Dat de jongeren in de loop van het traject hebben geleerd zichzelf te profileren, wordt meteen duidelijk. Een jonge vader uit Eritrea staat op om zijn verhaal te doen voor de groep. In zijn handen houdt hij een collage waarop hij foto’s van zijn familie en van verschillende gerechten heeft afgebeeld. Hij vertelt dat hij kok wil worden en pasgeleden voor zijn coach Hollandse pot heeft bereid; geleerd door te kijken naar Nederlandse kookprogramma’s. Hij wijst op de schalen die hij heeft meegenomen, en lacht: ‘dit keer heb ik Afrikaans gekookt, maar ik heb wel rekening gehouden met jullie hoor; het is wat milder dan ik het normaal gesproken maak!’

De presentaties van de jongeren lopen sterk uiteen. Zo zijn de jongeren die op bezoek zijn gekomen vanuit azc Utrecht in hun thuisland vaak al begonnen met studeren. Eén jongere heeft in Syrië zijn laatste tentamen gemaakt terwijl de kogels letterlijk door het raam vlogen. Met behulp van zijn coach heeft hij contact opgenomen met het UAF. Meerdere jonge vrouwen geven aan graag ouderen te willen verzorgen. En een jonge moeder vertelt dat zij wil strijden voor de rechten van immigranten, door mensenrechtenactivist en advocaat te worden. Voor de groep houdt ze een vurig pleidooi over het belang van New Dutch Connections.

De medewerkers van het Oranje Fonds vragen hoe het de jongeren vergaat, als het traject is afgelopen. Bright legt uit dat de jongeren dan handvatten genoeg hebben om zichzelf te presenteren, maar dat er nog één grote wens op de planning staat: het opzetten van een Toekomstacademie. Bright: ‘Door het opzetten van zo’n academie zou er sprake zijn van een doorlopend project. Wij willen zorgen dat jonge asielzoekers hier geen verloren tijd hebben, ondanks hun status.’ Om die reden wordt het traject niet alleen aangeboden aan jongeren die nog niet uitgeprocedeerd zijn, zoals in Utrecht het geval is, maar ook aan jongeren en jonge moeders die dat al wel zijn, zoals hier op de gezinslocatie in Amersfoort. Hij sluit af: ‘Dat jonge asielzoekers weer naar hun toekomst gaan kijken, dát is ons doel.’

New Dutch Connections wil het Oranje Fonds hartelijk danken voor hun bezoek!