Conferentie Watertorenberaad

Conferentie Watertorenberaad

Op woensdag 27 maart vindt de Watertorenberaad conferentie plaats. Het Watertorenberaad is opgericht in 2010 en heeft als doel om partijen in Nederland efficiënter te laten samenwerken door middel van meer kennisdeling. Kennisdeling is een belangrijk doel van het Watertorenberaad. Elk jaar wordt er een werkconferentie georganiseerd waarin een thema naar voren wordt gebracht. Het doel is om verschillende partijen met elkaar te laten samenwerken om tot nieuwe strategische allianties te komen.

Dit jaar wordt de Watertorenberaad conferentie georganiseerd in Leiden. Onze artistiek directeur Bright. O. Richards is uitgenodigd om te spreken over het onderwerp inclusiviteit in de stad. Het gaat om de verbinding tussen diversiteit en inclusiviteit.

#IAMACONNECTOR