Deloitte Future Academy

Deloitte Future Academy

De Deloitte Future Academy is een module die is ontworpen om deelnemers kennis te laten maken met het bedrijf Deloitte. Tijdens de bijeenkomsten, georganiseerd door Deloitte, leren de deelnemers hoe consultancy werkt en krijgen ze inzicht in het Nederlandse werklandschap. Daarnaast ontvangen ze via NDC soft skills-training van een professionele trainer om zich voor te bereiden op een eindpresentatie.

Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een coach, een werknemer van Deloitte. Deze coach fungeert als mentor en biedt advies en begeleiding om de deelnemers wegwijs te maken in het leven in Nederland.

 

Opzet van de module:

Gedurende een periode van acht weken zullen de deelnemers één dag per week een bijeenkomst bijwonen. Deze bijeenkomsten bestaan afwisselend uit workshops bij Deloitte en soft skills-trainingen van New Dutch Connections. De module wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarin de deelnemers zichzelf presenteren aan een publiek dat hen verder kan ondersteunen.

 

Start van de module:

De module gaat van start op 30 september 2024