Categorie: Protocollen

Reglementen

Reglementen

  OVERZICHTSDOCUMENT REGLEMENTEN NEW DUTCH CONNECTIONS Vastgesteld door de directie op 31 maart 2017 Inleiding De statutaire doelstelling van de Stichting New Dutch Connections (NDC) is het tot stand brengen van ontmoetingen en faciliteren...

Protocol datalekken

Protocol datalekken

DATALEKKENPROTOCOL NEW DUTCH CONNECTIONS betreffende procedures inzake de melding en afhandeling van datalekken   We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen...