Reglementen

  OVERZICHTSDOCUMENT REGLEMENTEN NEW DUTCH CONNECTIONS Vastgesteld door de directie op 31 maart 2017 Inleiding De statutaire doelstelling van de Stichting New Dutch Connections (NDC) is het tot stand brengen van ontmoetingen en faciliteren van dialoog en samenwerking tussen Westerse en Afrikaanse of andere niet westerse culturen om meer begrip en inzicht te verkrijgen in […]

Protocol datalekken

DATALEKKENPROTOCOL NEW DUTCH CONNECTIONS betreffende procedures inzake de melding en afhandeling van datalekken   We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan een […]