Closing Event Deloitte / Deloitte Talentenmarkt

Elk jaar organiseren wij verschillende evenementen en workshops met onze partner Deloitte. In oktober is een nieuwe groep statushouders gestart met de Deloitte module over het onderwerp finance en consulting. De deelnemers leren in 7 sessies de organisatiecultuur en juridische zaken binnen Deloitte kennen. Tijdens deze module leren ze alles over personal branding en presenteren […]