Rolmodellen Startbijeenkomst

Op woensdag 2 september is het project “Rolmodellen” van start gegaan.  In dit project werkt NDC samen met COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) en vluchtelingen die inmiddels hun weg hebben gevonden in de Nederlandse samenleving, dit zijn de zogenoemde “rolmodellen”.

Zij zullen getraind worden door NDC en COA en ingezet worden bij verschillende asielzoekerscentra om aan te sluiten bij trainingen. Hun inspirerende verhalen zullen worden gebruikt om  nieuwkomers in het AZC te motiveren om te stappen te maken in hun integratieproces.

Na veel online contact en was het dan eindelijk zo ver, we konden op gepaste afstand bij elkaar komen in de restaurantzaal van de Protestantse Kerk aan de Joseph Haydnlaan te Utrecht.  Af en toe nog wat ongebruikelijke situaties zoals papieren ondertekenen met je eigen pen en een looproute naar de stoelen, maar vooral enthousiasme om elkaar in het echt te zien.  

Na de opening en uitleg over hoe de avond eruit zou gaan zien door Dorine van Geijn en Guy Loth (COA) was het woord aan de vijftien aanwezige rolmodellen. Zij hadden een korte pitch voorbereid waarin zij een verhaal of anekdote vertelde die voor hun belangrijk was geweest als nieuwkomer in Nederland. Stuk voor stuk mooie en inspirerende verhalen maar een van de verhalen vatte de visie van het project in de kern samen. In dit verhaal vertelde het rolmodel Sako dat een docent aan hem de vraag stelde wie hij zou zijn zonder zijn vluchtverhaal. Na lang na te denken begreep het rolmodel wat de docent bedoelde, hij is nu hier in Nederland en kan zelf stappen maken naar een toekomst zoals hij die graag zou willen zien. Dit vat de visie samen omdat de Rolmodellen  nieuwkomers wil inspireren en laten zien dat ze dan wel misschien vluchteling zijn, maar dat zij ook een eigen identiteit hebben en daarmee veel te bieden.

Het was een goed startschot van het project en een fijn samenkomen, wel op gepaste afstand dat dan weer wel!

Dit vind je misschien ook leuk...