Pahud, een Pilot die gaat (over) werken

Er is een nieuwe opvanglocatie geopend op de Pahud de Mortangesdreef. Er zijn 30 tijdelijke woonunits geplaatst voor maximaal 300 asielzoekers uit verschillende landen. Het gaat om gezinnen en alleenstaande volwassenen. Ook komen er 30 jongeren wonen die zich willen inzetten voor deze mensen en voor de buurt. De opvang is voor 3 jaar en valt ook onder het Plan Einstein Concept. Dat betekent dat bewoners én buurtbewoners samen programma’s krijgen aangeboden. Hiermee kunnen zij aan hun toekomst werken en ook aan het leren kennen van elkaar. 

Leuk dat deze locatie in Overvecht is, waar er al eerder een succesvol project was van 2016-2019 aan de Einsteindreef. Daar dankt Plan Einstein ook haar naam aan.

Deze Pilot heeft als extra inzet om met elkaar als partners van Plan Einstein met de Gemeente Utrecht te werken aan snellere en betere kansen op werk voor nieuwkomers. En dat past ons goed, omdat de missie en aanpak van New Dutch Connections juist gericht is op het openstellen van nieuwe netwerken voor nieuwkomers. Dit zodat zij een toekomst kunnen opbouwen waarbij de basis van hun kwaliteiten, kennis en ervaring tot hun recht komen. Een bijdrage leveren aan onze maatschappij, dat is eigenlijk wat alle mensen die we ontmoeten in onze programma’s graag willen.

Wij gaan dus met enthousiasme en vertrouwen aan de slag om nieuwkomers en bedrijven/organisaties de gelegenheid te bieden elkaar te leren kennen. Een belangrijk uitgangspunt voor NDC van waaruit we werken is ‘eigen regie’. Ieder mens kiest zijn eigen weg en daar zitten de kansen! 

We gaan onze aanpak met het ontwikkelen van Toekomstacademies samen met bedrijven ook inzetten voor de bewoners van Pahud en de programma’s zijn waar mogelijk ook toegankelijk voor de bewoners van Overvecht. Hierbij organiseren we onze activiteiten zo veel mogelijk buiten het centrum/opvanglocatie en bij de bedrijven/organisaties. Voor onze programma’s werven we op basis van affiniteit, motivatie en ambitie (niet op status of locatie), en indien aangegeven door de (bedrijfs)partner op basis van ervaring in de sector en taalniveau. Hierbij wordt het taalniveau van het Engels ook meegenomen bij de werving.

SAVE THE DATE | Openingsdag Pahud 25 maart

Tijdens de openingsdag op 25 maart zullen we een voorproefje van ons programma laten zien met een voorstelling van Future Citizens, waarin we het verhaal vertellen van Shwan. Shwan vluchtte op 9-jarige leeftijd uit Irak naar Syrie. Na 3 jaar kwam Shwan in Nederland terecht. Om precies te zijn in Overvecht waar Shwan nu werkt als Leefomgevingsadviseur bij Portaal. “Ik ben een klankbord voor veel mensen in Overvecht. Een wijk waar ik jaren heb gewoond en veel mensen heb geholpen met bijvoorbeeld subsidies en problemen met hun huis. Ik ben er voor hen en dat vind ik mooi.”

Daarmee willen we de bezoekers, bewoners en andere genodigden inspireren met hoe de inzet van een nieuw netwerk via iemand die jou ziet en zijn best voor je doet kan leiden tot een nieuwe succesvolle toekomst. Dus komt allen kijken! de open dag is van 10:30-14:00 uur in de Pahud. 

Programma’s die nu al georganiseerd worden en openstaan voor de bewoners van Pahud zijn: 

Codemasters met Accenture

In samenwerking met Accenture zullen wij dit jaar drie Codemasters modules uitvoeren (voor beginners, gevorderden en een module ism ASML). ‘Tijdens de Codemasters module leer je programmeren met de Python programmeertaal. Ook kan je je netwerk vergroten met een buddy die een professionele achtergrond heeft in ICT. 

Know Your Rights met DLAPiper 

Met advocatenkantoor DLAPiper organiseren deze module Know Your Rights waarbij deelnemers leren over je rechten tijdens de asielprocedure, de familiehereniging, gezondheidszorg, tijdens werk en het krijgen van een huis. Daarnaast leer je ook wat over de Nederlandse overheid en hoe je voor je rechten op kan komen. Naast deze informatie krijg je ook een coach vanuit DLAPiper, die je kan helpen met vragen die je hebt voor het integreren in Nederland.

Software Developer met Camas IT

In samenwerking met Camas IT in Harderwijk starten wij een traject voor vluchtelingen die een carrière ambiëren als Software Developer. Tijdens dit programma vergroot je ook je netwerk en wordt je gekoppeld aan een buddy werkzaam bij Camas IT of hun partner Perspectief. Na deze 12 weken wordt een selectie gemaakt en kan je doorstromen naar een stageplek binnen Camas IT voor 6 maanden. Na deze stageperiode heb je de mogelijkheid om door te stromen naar een betaalde baan.

Engineering met Arcadis 

 Net als voorgaande jaren organiseren we weer een Toekomstacademie met Arcadis voor mensen met kennis, ervaring en/of affiniteit in infrastructuur, bouw, water en milieu. Deelnemers krijgen direct een contract van een halfjaar en intensieve begeleiding op de werkvloer (training, intervisie, buddy). Inmiddels zijn er al 16 medewerkers aangenomen uit eerdere Toekomstacademies.

Werken bij de Kringloop 

Statushouders die werkervaring hebben of willen opdoen via de kringloopwinkels, kunnen meedoen met deze module. Dit project is voor 40 praktisch opgeleide statushouders (20 per jaar), woonachtig in Utrecht en met affiniteit in de Retail sector. Zij krijgen 2 tot 3 dagen per week ‘on the job’ training op de werkvloer in de kringloop, inclusief taaltraining en daarnaast een wekelijkse softskill trainingen

vanuit NDC. Ook krijgt iedereen een coach of maatje die kan helpen bij taalontwikkeling,

communicatie en samenwerking, sociaal en professioneel netwerk. Dit is een duaal traject:

werkervaring opdoen en taaltraining tegelijkertijd. 

AMV Programma in het Landhuis in de Stad 

Elke maandagavond zijn AMV jongeren en Utrechters welkom om aan te sluiten in het Landhuis in de Stad bij Park Oog in Al. Hier eten wij gezamenlijk en voeren wij toekomstgerichte activiteiten en trainingen uit. Dit voorjaar willen wij 20 jongeren verbinden met mensen uit de stad Utrecht, waarmee zij hun netwerk kunnen vergroten. Daarnaast nemen wij jongeren mee in verschillende workshops en activiteiten omtrent kunst, cultuur & sport.

Build Your Professional International Network 

Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht en bewoners van de Pahud organiseren we een netwerkevenement met een Future Citizens voorstelling op 13 juni, waarbij we nieuwkomers willen matchen met een nieuw professioneel netwerk. We dagen hen uit zijn/haar beste beentje voor te zetten en op zoek te gaan naar mogelijke matches via hun netwerk. Daarbij bieden we een programma aan voor de deelnemers uit Pahud waarin zij zich ontwikkelen op het gebied van presentatie, communicatie en personal branding. De studenten en (wijkbewoners worden ook uitgenodigd mee te doen en zullen samen ook modules kunnen volgen op het gebied van professioneel en internationaal netwerken.

Future Citizens met (landelijke) bedrijven 

Dit voorjaar zullen verschillende afleveringen van Future Citizens plaatsvinden, waarin wij per avond 5 dromenjagers kunnen matchen met professionals van een bedrijf, waarmee ze een kopje koffie kunnen drinken. Wij doen dit met verschillende bedrijven, om het professionele netwerk van nieuwkomers binnen bedrijven te vergroten. 

Future Citizens Utrecht

Dit komend jaar willen we samen met de gemeente Utrecht (Werk en Inkomen) voorstellingen van Future Citizens gaan organiseren waarin we steeds een bepaald werkgebied centraal stellen in samenwerking met Utrechtse bedrijven. Met Portaal en het gezondheidscentrum zijn hierover gesprekken gaande. Hier willen we juist bij ook het MKB gaan betrekken, om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met nieuwkomers die mogelijk een match zijn met hun bedrijf. Hierbij kijken we ook naar de bedrijven die een SROI verplichting hebben in hun contract met de gemeente Utrecht

Dit vind je misschien ook leuk...