Jaaroverzicht 2015 – Ondernemen in je Eigen Toekomst

‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET) is een empowermenttraject dat te volgen is aan de ToekomstAcademie van stichting New Dutch Connections. De training inspireert en motiveert jonge asielzoekers (15-30 jaar) om opnieuw in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Dit doet NDC door mensen en bedrijven te mobiliseren en een community te creëren die de asielzoekers ondersteunt en empowert, zodat zij verder kunnen werken aan hun toekomst.

Feestelijke-afsluiting-drachten-800

Feestelijke afsluiting met eten en dans, van de training in Drachten.

Doelstelling

De doelstelling van het traject is om bij te dragen aan het welbevinden en (economische) zelfredzaamheid van de jongeren door hun netwerk te vergroten en doelgericht te werken aan de toekomst van de deelnemers.

Op de volgende locaties is ‘Ondernemen in Je Eigen Toekomst gegeven’. Lees meer over de trainingen per locatie via deze links.

Locatie Amersfoort
Locatie Utrecht

Effect: Impactmeting

88% van de geïnterviewde jongeren laten een grote verbetering zien op zowel veerkracht als sociale steun. Alle deelnemers ervaren enige mate van verbetering nadat ze het NDC-traject hebben gevolgd. Blacquière, W. (2015) ‘Onderzoek naar de impact van Act 4 your life’, Ciceroon, Zutphen, Nederland.

In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van het project ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’. Het onderzoek richtte zich op veerkracht, het psychosociaal welzijn en sociale steun bij alleenstaande minderjarige vluchtelingen en het effect van het project op beeldvorming en lokaal draagvlak. Het onderzoek baseert zich op de Ungar-theorie voor weerbaarheid.

In het onderzoek zijn de bevindingen van 11 jonge asielzoekers opgenomen evenals de bevindingen van 7 coaches, 3 maatjes en 3 andere personen die betrokken zijn geweest bij het OIET-project.

Conclusies

Het rapport concludeert dat ‘de jongeren een duidelijk beeld laten zien van de factoren die bijdragen in de vooruitgang’. Bij 40% van de variabelen over sociale steun geven de jongeren een verbetering aan en schrijven dat toe aan het empowermenttraject. 36% van de punten over psychosociaal welzijn en 31% van de variabelen over social steun worden positiever ervaren en schrijven de jongeren ook toe aan het OIET-traject.

Impactmeting-2015-628x407

Beeldvorming en draagvlak

Het onderzoek laat ook het effect zien op de beeldvorming en het lokaal draagvlak voor opvang van asielzoekers bij personen en bedrijven die betrokken zijn bij het project. De helft van de ondervraagden geeft aan dat voor hun de definitie van het begrip ‘asielzoeker’ of ‘vluchteling’ is veranderd door het OIET-traject.

‘Als de asielzoeker (red.) een gezicht gaat krijgen, handen en voeten, als het iemand is die naar je lacht, dan wordt het iets anders. Dan wordt het een mens en ook gelijk iets om van te houden’.

Een derde zegt een duidelijker beeld te hebben gekregen van de achtergrond van de jongeren. Een coach licht toe: “Ik ben mij gaan verdiepen in de geschiedenis van Eritrea, in de huidige situatie, en waarom die jongens vluchten. Als vluchteling wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.”

Bron: Blacquière, W. (2015) ‘Onderzoek naar de impact van Act 4 your life’, Ciceroon, Zutphen, Nederland.

Bekijk hier het hele Onderzoeksrapport: ‘Onderzoek naar de impact van Act 4 your life’ (PDF)

Training

Tijdens het traject OIET gaan de jongeren aan de slag met vragen als ‘wie ben ik?’ ’wat kan ik?’, ’wat wil ik worden?’ en ’wie kan ik inzetten voor mijn ontwikkeling? Daarnaast ontwikkelen de jongeren vaardigheden, zoals het schrijven van een toekomst- of carrièreplan en worden ze getraind in presentatie en interculturele communicatie. Ook maken ze kennis met verschillende bedrijven en beroepsgroepen.

foto-2-arcadis

 

 

 

 

 

Lees meer over hoe zes jonge asielzoekers, vier maatjes en de communitymaker van Amersfoort de werkplek van één van NDC’s coaches bezoekt.

‘Een ontdekkingstocht door Arcadis’ (16 maart 2015)

Filmklapper-groot-2

 

 

 

 

 

Tijdens het maken van ‘de film’ tijdens de OIET-training krijgt een deelnemer direct een stage aangeboden.

‘Van filmlocatie naar stageplek’ (4 maart 2015) .

Netwerk

Gedurende het traject koppelt NDC de jongeren aan vrijwilligers uit de Nederlandse maatschappij bijvoorbeeld in de vorm van een coach en maatje. Dit nieuwe netwerk ondersteunt de jongeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het netwerk verruimt de blik op de wereld en is een omgeving waar de jongere zich niet presenteert als asielzoeker of vluchteling maar als iemand die streeft naar economische zelfstandigheid. Door de training creëert NDC een breed netwerk waarop jongeren kunnen terugvallen: een idee gebaseerd op de Afrikaanse wijsheid ‘It takes a village to raise a child’.

 

buddy1

Lees hoe coaches en maatjes worden tijdens het matchingsdiner gekoppeld worden aan een jonge asielzoeker.

‘Matchingsdiner Utrecht: ‘Eén van de beste avonden van je leven’ (20 februari 2015)

 

It takes a village to raise a child

Ieder mens heeft diverse anderen om zich heen nodig om te ontwikkelen. Rolmodellen, leeftijdsgenoten en anderen. Kortom: een persoonlijk netwerk. Daarom creëert NDC naast de wekelijkse groepstraining een netwerk voor de asielzoekersjongeren om op voort te bouwen. Iedere vrijwilliger vervult zijn eigen rol en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de jongere.

Het traject aan de ToekomstAcademie ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ duurt 4 maanden.

FoodTrainingsleider Loekie: ‘Alleen als je je verhalen, dromen en kwaliteiten kan uitspreken, gaan harten én netwerken open.’

‘Your History is Often part of your dream’ (27 januari 2015)

 

 

 

Effecten

  • de jongeren laten ontdekken waar ze goed in zijn
  • de jongeren hun talenten laten uitwerken zodat ze daarmee hun boterham kunnen verdienen
  • de jongeren te leren hoe ze iets kunnen toevoegen aan de maatschappij
  • de jongeren gepassioneerd in het leven te laten staan, ondanks hun pijnlijke verleden en onzekerheden
  • de jongeren te leren de stempel asielzoeker en vluchteling af te werpen

 

Maryke11Maryke van der Eems is in 2015 verbonden aan NDC Amersfoort als elder. Elders denken op cruciale momenten mee over de ontwikkeling van de jongeren of het traject.

Lees haar verhaal hier: Als elder heb je een minder structurele en een meer informele rol’ (18 februari 2015).