Gevolgen van het Corona-virus voor NDC

Beste lezers,

Evenementen en bijeenkomsten on hold zetten is het laatste wat we willen doen bij New Dutch Connections! Het hart van NDC ligt in netwerken en netwerk opbouwen, en als netwerkorganisatie stonden er veel activiteiten gepland in maart.

Wij willen iedereen graag laten weten dat we alle zorgvuldigheid in acht nemen en extra maatregelen treffen omtrent het Corona virus, voor ieders gezondheid en veiligheid. Alle activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen in maart zijn daarom tot nader bericht afgelast. Het diner in het Landhuis op maandag gaat ook niet door.
Alle deelnemers en betrokkenen zullen persoonlijk worden geïnformeerd. We houden contact en voor vragen kun je nog steeds bij ons terecht. ??

Volg de berichten op deze website of op onze social media-kanalen ( ) voor eventuele nieuwe informatie. Tot slot willen we jullie bedanken voor jullie begrip!

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Kijk voor alle actuele informatie op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


Dear readers,

Putting events and meetings on hold is the last thing we want to do at New Dutch Connections! The heart of NDC lies in networking and network building, and as a network organization there were many activities planned in March.

We would like to let everyone know that we are taking full care and take additional measures regarding the Corona virus, for everyone’s health and safety. All activities, meetings and performances have therefore been cancelled until further notice in March. Dinner at the Landhuis on Monday is also cancelled.
All participants and stakeholders will be informed in person. We keep in touch and for questions you can still contact us.??

What can you do yourself?

The most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus:

Follow the posts on this website or on our social media channels ( ) for any new information. Finally, we would like to thank you for your understanding!

  • Wash your hands regularly
  • Cough and sneeze in the inside of your elbow
  • Use paper handkerchiefs
  • Don’t shake hands
  • Stay at home if you get cold symptoms

These measures apply to all viruses that may cause flu and colds. So it is always important to follow this up. For all the up-to-date information, please note: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Dit vind je misschien ook leuk...