Hoe start je een community?

De prijswinnende methode ‘As I Left My Father’s House’ (AILMFH)is  ontwikkelt door stichting New Dutch Connections (NDC). Deze methode brengt door middel van kunst mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen. NDC gelooft dat onbekend onbemind maakt en streeft ernaar om met al haar initiatieven mensen met elkaar bekend te laten worden. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar het ‘beminnen’ van elkaar, hoe verschillend ze ook zijn en blijven.