Bestuur

NDC heeft een actief, betrokken en inhoudelijk bestuur.

Samenstelling:

Dineke Oldenhof (voorzitter)
Rudy Wolff (penningmeester)
Monique Minkenberg (algemeen bestuurslid)

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen alleen een onkostenvergoeding.

DIRECTIE NDC
Margriet Stuurman, zakelijk leider
Bright O. Richards, artistiek leider