Doneer belastingvrij

Belastingvrij schenken

De Belastingdienst betaalt graag een deel van jouw gift. Als je New Dutch Connections vijf jaar lang steunt met een vast bedrag, is je gift volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Een deel van je gift krijgt je dan dus terug van de Belastingdienst. Dit wordt ook wel een periodieke schenking genoemd.

Dankzij een periodieke schenking kun je meer geld overhouden aan je jaarlijkse giften, of meer schenken zonder dat het meer kost. Onderstaande voorbeelden laten zien hoe dit werkt.

Voorbeeld 1Voorbeeld 2
Aftrekbare giften
Hetzelfde geven, minder betalen
U geeft € 100
U krijgt terug van de belastingdienst (42%) € 42
Uw gift kost u netto € 58
Aftrekbare giften
Hetzelfde betalen, meer geven
U geeft € 172
U krijgt terug van de belastingdienst € 72
Uw gift kost u netto € 100

*In dit voorbeeld is uitgegaan van een belastingschaal van 42%.

Hoe werkt belastingvrij schenken? 
Jouw gift is aftrekbaar van je belastbaar inkomen wanneer er een schriftelijke overeenkomst is tussen jou en New Dutch Connections. Sinds 1 januari 2014 is er geen notariële akte meer nodig.

1. Print het formulier uit, vul je gegevens in en onderteken de overeenkomst.
2. Stuur vervolgens zowel het exemplaar voor de schenker als voor de ontvanger naar:

New Dutch Connections
Joseph Haydnlaan 79
3533 AC Utrecht

3. Je krijgt vervolgens het exemplaar voor de schenker, ondertekend door New Dutch Connections, retour gezonden.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met margriet@newdutchconnections.nl of via: 06 534 416 77

Doneer hier voor New Dutch Connections Doneren via testament