ANBI-status en publicatieplicht

NDC heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we volgens de regels van belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift (lees hier meer over de voorwaarden). Het betekent voor NDC dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Bekijk hier de lijst van de Belastingdienst als u wilt weten om welke zaken dit precies gaat. Hieronder vindt u onze verantwoording op dit gebied.

Uittreksel Kamer van Koophandel
Statuten Stichting New Dutch Connections
Actuele activiteiten en toekomst(beleids)plan
Jaarrekening NDC 2011
Jaarrekening NDC 2012
Jaarverslag NDC 2013
Jaarverslag NDC 2014
Jaarverslag NDC 2015

Over het beloningsbeleid van NDC kunnen wij het volgende zeggen:

Bestuursleden van NDC vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. Voor het bepalen van de vergoeding voor betaalde medewerkers van NDC worden de vergoedingen zoals genoemd in de cao Zorg en Welzijn en de cao Theater als richtlijn gebruikt. Daarnaast volgt NDC code Wijffels in haar beloningsbeleid. Gedurende 2014 zal NDC haar eigen beloningsbeleid verder uitwerken en hier publiceren.